Val

Bilduppdrag: Gör en grej kring valstugorna/valarbetare. En serie på tre bilder.