DONKEYBOY, KULTURKALSET 10/8 2010

Bilderna är tagna av mig och får ej kopieras utan min tillåtelse.